LIEMPDE SAMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Contact Info

Liempde
info@liempdesamen.nl
0123456789

Volg ons

Wat is SPPiLL?

Wat is SPPiLL?

De leefbaarheid en de lokale economie van Liempde versterken en Liempde aantrekkelijk houden voor huidige en toekomstige generaties. Met deze doelen voor ogen zet Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) zich in voor het dorp. SPPiLL is een vrijwilligersorganisatie. Vele Liempdenaren bundelen de krachten en zetten zich in. Met elkaar: door Liempde en voor Liempde.

Sinds de oprichting in 2011 is SPPiLL flink gegroeid. Veel projecten zijn met succes afgerond, mooie projecten lopen op dit moment. Met deze projecten wil SPPiLL de leefbaarheid en de lokale economie in het dorp versterken. Er worden projecten uitgevoerd op het gebied van natuur, cultuurhistorie, recreatie, openbare ruimte en promotie. Altijd staat hierbij de samenwerking tussen ondernemers, inwoners en verenigingen centraal.

Alle projecten dragen bij aan het aantrekkelijk houden van Liempde, nu en in de toekomst. Daarbij heeft Liempde steeds meer te bieden aan toeristen. Dit is goed voor de lokale economie en draagt dus bij aan de leefbaarheid van Liempde. Ons dorp blijft aantrekkelijk voor (nieuwe) bedrijven en detailhandel, waardoor de voorzieningen in ons dorp op peil blijven, essentieel voor de leefbaarheid.

Kijk voor meer informatie op www.sppill.nl

Hoe is SPPiLL ontstaan?

Hoe is SPPiLL ontstaan?

In het voorjaar van 2009 presenteerde Ondernemersvereniging Liempde (OVL) een mastervisie op de toekomst van de kern Liempde. Samengevat werd in deze visie de relatie aangetoond tussen de economische teruggang en het behoud van de leefbaarheid in Liempde. De vaststelling dat met het teruglopen van de bedrijvigheid in Liempde ook het welvarende verenigingsleven en dus de leefbaarheid in gevaar komt, vroeg om hernieuwd leven in de brouwerij. De leefbaarheidsdriehoek werd geïntroduceerd. Deze toont de relatie tussen inwoners, verenigingen en ondernemers.

Voortvloeiend uit de mastervisie maakte OVL een plan van aanpak, gebaseerd op twee hoofdfasen.

  • Fase 1 was gericht op het versterken van het ‘Wij-gevoel’. De eerste uitingen van dat ‘Wij-Gevoel’ werden de nog steeds zeer succesvolle acties Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt Lopt Uit (de kerstmarkt).
  • Fase 2 was erop gericht Liempde een economische impuls te geven. Als uitgangspunt hiervoor ontwikkelde OVL het stimulerings- en promotieplan Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud. Een visie die door een brede en innovatieve aanpak heeft geleid tot versterking van met name de toeristische en recreatieve mogelijkheden van Liempde als karakteristiek dorp midden in Het Groene Woud.

In 2010 constateerde OVL dat de aansturing en realisatie van alle plannen de beschikbare vrijwilligersinzet te boven ging en dat een omslag naar een semi-professionele aansturing noodzakelijk was. Dit leidde tot de werving van financiële middelen en tot de oprichting van een separate stichting: Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL). Omdat SPPiLL aan de slag wilde in het publiek terrein werd een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Boxtel gesloten. Hiermee kreeg SPPiLL om de gewenste doelstellingen te bereiken de vrijheid om als private partij aan de slag te gaan in openbaar gebied. Een unieke constructie waarbij een organisatie die bestaat uit inwoners, ondernemers en verenigingen, zelf aan de slag gaat met ontwikkeling en uitvoering van plannen die normaal gesproken door de gemeente opgepakt worden.

Kortom: SPPiLL – voor Liempde en door Liempde.