LIEMPDE SAMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Contact Info

Liempde
info@liempdesamen.nl
0123456789

Volg ons

Wijkorgaan Liempde

Wijkorgaan Liempde

De inwoners van de wijken van Boxtel worden vertegenwoordigd door vijf Wijkorganen, waaronder Wijkorgaan Liempde.

In Liempde wordt het Wijkorgaan gevormd door een vertegenwoordiger van iedere buurtvereniging (9 personen) die de maatschappelijke belangen van iedere buurt behartigt en de Wijkmakelaar. In de persoon van de Wijkmakelaar werkt het Wijkorgaan nauw samen met de gemeente

Het Wijkorgaan krijgt ieder jaar een vastgesteld budget van de gemeente waaruit zaken worden gefinancierd om de buurten en Liempde leefbaar te houden. Voorbeelden van projecten waaraan het Wijkorgaan heeft bijgedragen: 

 • jeu de boules banen
 • gratis AED-cursussen
 • speeltoestellen
 • ganzenbordvloer kiosk
 • basketbalpalen buitenterrein Pius X
 • caravan EHBO Vereniging
 • renovatie Kloostertuin

Vier keer per jaar vergadert het Wijkorgaan en worden aanvragen getoetst en beoordeeld  volgens criteria zoals vermeld in het blok "Aanvraag bijdrage. De data waarop het Wijkorgaan vergadert staan vermeld in het blok "Aanvraag bijdrage".

 

 • Theo Verhagen, Voorzitter 2024
 • Dieuwke vd Pasch, Secretaris 2024Het wijkorgaan krijgt ieder jaar een vastgesteld budget van de gemeente waaruit zaken worden gefinancierd om de buurten leefbaar te houden. Voorbeelden van projecten waar het wijkorgaan een bijdrage heeft gedaan zijn; jeu de boules banen, gratis AED-cursussen, aanschaf van AED-toestellen, speeltoestellen, ganzenbordvloer kiosk, krachtstroomvoorziening Pius X, basketbalpalen buitenterrein Pius X, caravan EHBO Vereniging, renovatie Kloostertuin, promotie Kribkesroute, renovatie Serenade, etc.

Vier keer per jaar vergadert het wijkorgaan en worden aanvragen getoetst en beoordeeld. De data waarop het wijkorgaan vergadert zijn vermeld bij het blok "Aanvraag bijdrage". Het wijkorgaan werkt nauw samen met de gemeente, in persoon van de wijkmakelaar.

 • Theo Verhagen, Voorzitter
 • Dieuwke vd Pas, Secretaris

Wijkorgaan Liempde: aanvragen (proces en criteria)

Heeft u als Liempdse vereniging, organisatie of particulier een initiatief waarvoor u een bijdrage wilt aanvragen bij het Wijkorgaan, dan kunt u die indienen door dit voor te leggen aan de vertegenwoordiger van uw buurtvereniging. Gaat de aanvraag buiten een buurtvereniging om, kunt u die mailen naar de voorzitter van het Wijkorgaan. Dit kan via het volgende e-mailadres: wijkorgaanliempde@gmail.com

Tijdens een vergadering van het Wijkorgaan krijgen aanvragers de gelegenheid de aanvraag toe te lichten en vragen van de leden van het Wijkorgaan te beantwoorden. Per aanvraag wordt ongeveer 15 minuten gereserveerd tijdens een vergadering.

Aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:

 • De aanvraag mag op moment van aanvraag nog niet gerealiseerd zijn
 • De aanvraag moet een doel hebben dat gericht is op Liempde en/of de inwoners van Liempde en geen beperkend karakter hebben
 • De aanvraag moet een maatschappelijk karakter hebben
 • De aanvraag is slechts eenmalig, kan niet structureel (bijv. jaarlijks) worden toegekend
 • Waar mogelijk wordt er een eigen bijdrage in de vorm van participatie van de aanvragende partij gevraagd
 • U kunt als aanvrager eventueel worden uitgenodigd bij een vergadering om een toelichting te geven op uw aanvraag

Vergaderingenschema

Een aanvraag wordt beoordeeld door de leden van het Wijkorgaan in de eerst volgende vergadering Wijkorgaan. De aanvraag moet minimaal 1 week vóór de vergadering bij de voorzitter (wijkorgaanliempde@gmail.com) aanwezig zijn.

Vergaderschema Wijkorgaan 2024

 • 19 februari
 • 17 juni
 • 16 september
 • 4 november