LIEMPDE SAMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Contact Info

Liempde
info@liempdesamen.nl
0123456789

Volg ons

1. privacy

Liempde Samen en de daarbij aangesloten organisaties (hierna te noemen "Liempde Samen") bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen die rechtstreeks aan ons zijn opgegeven. Liempde Samen gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor die aan ons zijn opgegeven. Liempde Samen verstrekt de voornoemde gegevens nooit aan derden t.b.v. commerciële of marketing doeleinden. U kunt altijd, bij voorkeur per e-mail, aan Liempde Samen vragen welke gegevens van u worden bewaard en vragen deze gegevens te verwijderen of verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, welke Liempde Samen zo spoedig mogelijk zal aanpassen.

2. cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken bij te houden. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd.
Bekijkt u deze site dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.